vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


AIN.11161.2373 Thomas paave

Bildet til venstre er læstadianerpredikant Tomas Paave som bodde på Evenes fra 1877. Men hvem er mannen til høyre?

Vist 665 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Mannen til høyre er trolig en predikant fra Lyngen, Nils Mæhlen (1845-1924), også kalt “Mella”. I hvert fall ligner det mye på ham.

Predikanten til høyre er Nils Mælen. Nils Mælen var Lauksund . Han var utsendt fra Lyngen retningen og virket sammen med Erik Johnsen fra Mandalen. Tomas Paave var predikant i den Lundbergianske del . Så det er rett som Roald Kristansen skriver. Begge tilhørte gammel retningen innenfor den Læstadianske Lyngen retningen og Lunbergianeran skilte lag omkring 1923. Da Lyngen retningen gikk opp den
den teologiske retningen. Lundbergergianera var av samme teologi som August Lundberg fra Kiruna. Han virket i Sandtorg, Ofoten og Skånland frem til sin død i 1930. Derav Lundbergianeran . En evangelisk retning med vekt på Den Helllige Ånds virke i mennsket. Det var mange helbredelser og tungetale i denne
retningen. Retningen gjør seg fortsatt gjeldene i område.

Mennesker (197 bilder)

 

Bildesamlingen (926 bilder)

 
Annonse

Nye bilder