vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


Liland

Bilde av Liland tatt en gang mellom 1960 og 1962.

Vist 643 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Liland har ei flott havn! Fra venstre ser vi: Bjarne Melbøegården, Posthuset (revet), mellageret og Melbøebrygga. Ovenfor: Gammelbanken. Så kommer Tennåshuset med uthus og Eiksethbrugga og butikken. Ovenfor veien: Johnsengården med fjøs, så apoteket. Deretter kommer huset som Fred Harr eier nå: Det ble bygd av Erling Hovde og drevet som kafe av Josefine Hovde på femtitallet. Deretter overtok Aslak og Barbro Markusson huset. Det ble solgt til Selma Bergan i 1967. Nedenfor veien: Garasjen til Odd Harr. Så bak trærne: Hjalmar Hovdes hus med uthus og garasje. Nedenfor veuen: Samvirkelaget. Så Susæggården og øverst i høyre bildekant ser vi Erling Hovdes går, Utsyn, som nå drives av hans barnebarn: John Markusson.
Bildet har også ekstra verdi fordi de viser Meløbøekaia og Eiksethkaia i opprinnelig stand. I tillegg stod Hovdekaia også på denne tiden. Det hadde vært flott å sett et bilde der alle tre kaiene vises!

Hei, Jeg driver med slektsgransking av familien og stammor var Eva C Andersdatter, 36 år ugift fra Sverige som var husholderske for gårdbruker og selveier Jacob B Christensen (57 år) på Liland gård, Evenæs ifølge folketellingen i 1865. Hun hadde da en sønn på 2 år med navnet Paulus Peret. På gården bodde også søskenbarnet Christian Christensen (59 år) som var gårdsgutt, tjenespikene Hanna Larsdatter (46 år) og Mette M.Isaksdatter (43 år), tjenestedrengen Petter M Pettersen (24 år). En losjerende snekker Jacob Hansen fra Tingvoll på nordmøre bodde også der. I tillegg bodde vedhugger og kjører Gabriel Andreassen (56 år) med sin kone Barbro B. Pedersdatter (53 år) på gården.
Gården hadde 2 hester, 13 kyr, 30 får, 3 svin, hadde bygg og poteter.

Ut fra dette forstår jeg Liland gård var en stor gård og et viktig knutepunkt når det gjelder handel. Ser på bilde at det var en kai der i moderne tid. Jeg søker mer dybdeinformasjon, for å finne ut hvorfor jenta fra Sverige Eva endte opp på Liland gård og hvorfor det ble et barn med en fransk undersott Paulus Peret i 1863. Regner med at franskmann var på Liland gård pga av handel/havn.

Hvis det er noen med lokalkunnskap om eldre historie på Liland gård som kan spore meg inn i “detaljenes verden”, vil dette bli satt veldig pris på. Jeg kan kontaktes på e-post eller mobil.

Hei! Et råtips vil være å kontakte enten Aslak Markusson eller Odd Sørensen på Liland. Begge har kunnskap i detaljenes verden og kan kanskje hjelpe deg. :)

Bildesamlingen (926 bilder)

 

Liland (91 bilder)

 
Annonse

Nye bilder