vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


Tirpitz

Dette er et kjent bilde tatt fra Dragvik. Tirpitz kom til Evenes 8. juli 1942, og lå her til 23. oktober. Tirpitz kom tilbake til Evenes 11. mars 1943 for et kort opphold.
Det skal være flere som påstår å ha stått bak fotoapparatet. En farlig øvelse på den tiden. Sykkelen skal tilhøre fotografen.
Er det noen som med sikkerhet kan si hvem fotografen er?

Vist 2357 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

Jens Olsen Strand har fortalt min far, Bjarne Dypvik, at mens “Tirpitz” lå akterfortøyd i mars 1943, gikk det et stort snøras fra Strandfjellet. Raset gikk over veien og langt inn på akterdekket til båten. Først trodde man det var en form for sabotasje, men årsaken var den snørike vinteren i 1943. Før “Tirpitz” dro videre til Altafjorden ble den flyttet over på Bergviksiden.

Jeg tror kanskje Trygve Lambertsen kan fortelle mer om akkurat denne historien, men jeg mener at Tirpitz lå rett utenfor der rasteplassen før Bogen – mot Dragvik – da snøraset gikk og havnet på dekk.
På dette bildet ligger Tirpitz like øst for der John Danielsen bor i dag. De som dykker her, har store muligheter for å finne rester etter krigen.

Trygve Lambertsen kommenterer: Det store snøraset i 1943, fra Stortinden/Strandfjellet gikk over Korssteinen og veien, og langt utover Bogenbukta. Tirpitz lå aldri nedenfor Svarteberget, og kunne derfor ikke bli truffet av raset. Tirpitz hadde sin faste plass i Dragvika, utenfor der John Danielsen bor i dag, som nevnt over. Derimot lå den tunge krysseren Hipper utenfor Svarteberget den dagen raset gikk. Båten hadde imidlertid forlatt bøyene da raset gikk, og gikk ut fjorden. Ingen ble altså truffet av raset. Tyskerne mente likevel at det kunne være en sabotasjeaksjon, men det ble ikke noen stor sak ut av dette.

Trygve forteller videre at han dagen etter raset gikk på ski opp på Korssteinen, fra oversiden. Da skjønner man hvilke snømengder det var snakk om, Korssteinen er ca 18 meter høy!!

Trygve forteller videre: Bildet er tatt av Jon Eid Olsson fra Harstad. Sykkelen på bildet tilhører han, han hadde syklet fra Harstad til Bogen. Olsson var sammen med Lambert Lambertsen da bildet ble tatt, han sto under frakken til Lambert og fotograferte! Olsson var, i likhet med Lambert, speiderleder og begge tilhørte Hjemmefronten.

Trygve forteller: Grunnen til at han er så sikker på at ingen ble truffet av det store snøraset i 1943, er at han så raset med egne øyne. Raset gikk midt på dagen og Trygve, 14 år gammel, var på Strand skole (den gamle Strømbutikken). Midt i timen så en av medelevene ut vinduet, og varslet de andre elevene om raset. Alle løp til vinduet og så en stor rygg med snø som seilte utover sjøen. Når snøen etterhvert sank ned, kunne elevene se Hipper, som gikk ut fjorden. Den hadde trolig forlatt bøyene bare minutter før raset løsnet. Hvis Hipper hadde ligget i bøyene da raset kom, hadde hele dekket blitt fylt med sne, og båten hadde trolig sunket.

Hele terrenget i fjellsiden og ved Svarteberget så ut som det var forandret, etter at de store snømassene hadde løsnet. All skog var borte og telefonlinjene var sopt på sjøen.

Morfar har i dagboka si skrevet at det store sneskredet gikk 2. mars og 3 telegrafstolper ble knekt. Han skriver videre at den 26. mai 1942 lå det 7 tyske krigsskip på Bogen havn.

1. Første gang Tirpitz er observert i Bogen var 9.3.42.
2. 2.7.42 gikk fra Bogen.Oppdrag ?
3. 8.7.42 tilbake i Bogen(Dragvika)
4. 23.10.42 Forlot Nord-norge og seilt sørover til Trondheimsfjorden.
5. 13.3.43 Kom hun tilbake til Dragvika.
6. Ut på høsten-43 er det ikke rapporter fra Ofoten. Men da er ho i Alta.
Noen flere XU meldinger skal ikke offentliggjøres.

Jeg snakket med John Eid Olsson 26.06.09 og han hadde ei lang historie om bakgrunnen til bildet, men han kunne ikke si sikkert om det var han selv eller en av guttene som var med som var fotografen.

Reidar; er det en historie som kan deles med leserne på “gamle Evenes”? Pappa (Trygve Lambertsen) sier at hans bror Lambert alltid sa at det var Jon E.O. som hadde tatt bildet, men det er ikke godt å si…

Jeg har avtalt med John at vi skal møtes i høst og se på flere fotografier som han har. Da får jeg forhåpentligvis fortellinga i detalj. Da skal jeg legge dem inn her.
Om fotgrafen forsto jeg John slik: Det ble tatt mange bilder av Tirpitz med samme kameraet og han mente det var uråd å si hvem som hadde knipset akkurat dette bildet. Det er vel en detalj siden John var “ekspedisjonsleder”.

Ser på markøren for hvor “Tirpitz” ligger(Tirpitz-bildet).Den bør vel flyttes til ytterst i Slettebakken,og ikke slik den viser(langt oppe i Dragvikbakken) Ville ha blitt litt tungt å få 52000 tonn,og vel 2600 mann dit.

Ser at kartmarkøren som viser “Tirpitz” langt oppe i Dragvika ennå ikke er fjernet. "Tirpitz lå litt innenfor
Peder Holtås sitt hjem(nå John Danielsen) ytterst i Slettebakken.

John Eid Olsson (snart 92) har i samtale 30.10.09 fortalt følgende om dette bildet:

John hadde med seg en gruppe speidere fra 1. Harstad tropp på sykkeltur fra Harstad til Bogen, antakelig på forsommeren 1943. Oppdraget var å observere tyske krigsskip.
Foruten John selv, antar han at gruppen besto av: Rolf Eios, Øyvind Mathisen, Erling Skoglund, Knut Rødset, Arnulv Bertelsen og Per Lund (nevnt i denne rekkefølgen). Det er mulig at han nå ikke kan skille mellom de som var med på denne turen og de som var med på andre lignende turer.

I Dragvika stoppet de og tok bildet av Tirpitz og her ble de møtt av Lambert Lambertsen. De satte syklene fra seg i Dragvika og Lambert førte gruppen videre på stier under Strandflellet inn mot Bogen. Ovenfor Bogen ble de oppdaget av tyskerne som holdt øye med landskapet i kikkert. En gruppe soldater forsøkte å finne speiderne, men Lambert tok gruppen med seg gjennom et underjordisk elveløp slik at de unngikk tyskerne og kom seg tilbake til syklene i Dragvika. På vegen tilbake til Harstad overnattet de hos Tuppa Kalstad på Husjord og de torde ikke å ta ferga over Tjeldsundet av redsel for å bli identifisert som den gruppen som var observert i Bogen. Derfor ble de rodd parvis over sundet neste natt av Ingvald Pettersen på Steinsland.

John har i alle fall tolv fotografier fra turen til Bogen. Filmen ble stjålet etter krigen og den ble levert til en fotograf i Narvik for kopiering, og laboratoriet beholdt filmen.

Nå er det dokumentert skikkelig om hvem som tok bildet.

William Hakvaag, lederen for Lofoten Krigsminnemuseum i Svolvær, oppgir at dette bildet er fotografert av Torleif Henriksen. Bildet henger i museet og William har intervjuet både John Eid Olsson og Torleif Henriksen. Her er det muligens noen erindringer som det må ordnes opp i.

Bildesamlingen (926 bilder)

 

Leiros-Lakså-Dragvik (125 bilder)

 

2. verdenskrig (24 bilder)

 
Annonse

Nye bilder