vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


Gamle Bogen

Trygve Lambertsen har fortalt hva vi finner på dette bildet:
1 • Administrasjonsbygget for gruvedriften har to skorsteiner, og ses like over den lille kaia på det gamle bildet. Huset står der i dag, og har fortsatt to skorsteiner.
2 • Det gamle knuse- og separasjonsverket er det hvite bygget midt i bildet, som ligger på skrå ned mot Lillevannet.
3 • Lageret for finknust jernmalm ligger bak tårnet midt i bildet. Her ligger snekkerfabrikken i dag.
4 • I huset bak lageret, ned mot sjøen, var det en dampdrevet vinsj. Vi ser tydelig røyken fra skorsteinen.
5 • I tårnet mellom lageret og knuseverket var det en heis som fraktet malmen opp til knuseverket.
6 • Den avlange bygningen med fire vinduer nede ved Lillevannet var en arbeidsbrakke.
7 • Det lille huset til venstre for arbeidsbrakken var et pumphus. Her ble vann pumpet fra Lillevannet opp til knuseverket.
8 • Det andre store bygget ved Lillevannet, med et lite utbygg, var ifølge Lambertsen et lager. Har står i dag flaggstangen til samfunnshuset i Bogen.
9 • I det lille avlange bygget mellom administrasjonsbygget og lageret lå smia.
10 • Bolighuset nederst og midt i bildet er Elvemohuset. Johan Elvemo senior var anleggsleder på knuseverket, og far til tidligere kraftverksjef Johan Elvemo jr. Huset ble senere revet, og bygd opp igjen på samme sted.
11 • Kaia foran administrasjonsbygget ble kalt lillekaia. Den lå rett ned av der administrasjonsbygget til Evenes kraftforsyning er i dag.
12 • Utskipningskaia er den lengste av de to kaiene på bildet. Kaia heter i dag Michaelsenkaia
13 • Det lille ubetydelige bygget midt i bildet, mellom lageret og knuseverket, kaltes Fenka. Det var arresten som ble benyttet dersom noen gjorde djevelskap.
Flere bilder fra Bogen finner du her.

Vist 832 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Noen år senere…
Dette bildet ble tatt i november 2008, litt lenger vest for der fotografen stod da han eller hun tok det eldste bildet.

Gruvedrift (24 bilder)

 

Bildesamlingen (926 bilder)

 

Bogen (208 bilder)

 
Annonse

Nye bilder