vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


Bogen i Ofoten

Postkort sendt fra Bogen i 1928 el. 29.
Hvem kan fortelle mer om bygningene?

Vist 372 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Tårnet helt til høyre på bildet er fra en taubane som gikk over Bergvikfjellet til de øverste gruvene i Kleivfjellet, og fraktet ned malm derfra. De to neste (små) bygningene er fra finknuseverket og grovknuseverket. Det neste bygget er mølleknuseriet og separasjonsverket. I mølleknuseriet ble malmen finmalt i rørkverner. I den nederste delen av bygget var flotasjonsverket. Her ble malmen skilt ut fra grovfjell. Grovfjellet ble så ført ut med vann og fylte ut Bogenbukta, der hvor Rådhuset, butikken og støperiet ligger i dag. Det store bygget som er røstet nedover er Slighuset, som ble omtalt på et annet bilde. Helt til venstre ligger et heistårn som løftet malm opp fra en tunnell som gikk inn mellom dagens kraftverkbygg og dagens trevarefabrikk.

Det var veldig interessant å få disse opplysningene sammen med bildet(og de øvrige bildene)! Nå kan man forstå mer av hvordan Bogen-samfunnet har vokst fram, og hvorfor det ser slik ut som vi ser det i dag.

Bildesamlingen (926 bilder)

 

Bogen (208 bilder)

 
Annonse

Nye bilder