vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


Liland

Bjellgam

Dette er et oversiktsbilde over Bjelllgam på Liland. Midt på bildet er et lite hvitt hus, som på fotografiet er merket med et kryss. Dette var bårdstua på Bjelllgam hovedgård, som ble revet i 1909. Ifølge bygdeboknemnda var bårdstua bolig for lensmann Heitmann og senere for Villaz Ravns sønner. Flere av hans sønner er født i bårdstua. Vet du noe mer om bildet, skriver du det inn i kommentarfeltet … Les hele

Landskapsbilde fra Liland

Et flott landskapsbilde fra Liland. Fotografiet er tatt av fotograf Carl Knudsen fra Narvik, og utlånt av Kåre Eikseth og Babro Hovde Markusson. Bildet er tatt rundt 1955. Til kai på Liland ligger «Skogøy». Her er det helt sikkert noen som kan fortelle en del historier knyttet til bildet. Skriv inn i kommentarfeltet under!

Liland

Bilde av Liland tatt en gang mellom 1960 og 1962.

Mot brygga

Dette bildet er utlånt av Kåre Eikseth og Babro Hovde Markusson. Bildet er tatt rundt 1935. Som vi ser, er ikke Mellageret bygd ennå.

Legeskyss

Doktorskyss på Liland. Ifølge påskriften på bildet er det tatt sist på 1800-tallet. Bildet har håndskrevet kommentar på baksiden. Her ser det ut til å stå: Doktoren Sundbakk Sundet Suseg Liland. Elise Simonsen sin far. Brødrene Olsen fra Bjelgam på Liland.

Gamle Liland

Dette bildet fra Liland er fra et postkort. Vi ser kaia ut fra både Hovdebrygga og fra «Brygga» der Mellageret etter hvert ble bygd. Vi vil gjerne vite hva det er vi ser på bildet, og når bildet er tatt.

Liland 1897

Her er et bilde med mange gamle bygninger, som de fleste er borte i dag. Fotografiet er fra 1897. Hva er det vi ser?

Dinastua

Dinastua, Sjøstua som den heter nå, ligger på Volden. Det er noe usikker når bildet er tatt, men Odd Sørensen antyder at det kan være tatt sist på 1930-tallet.

Utenfor Eikseth

Utenfor butikken til M.B. Eikseth på Liland, ca. 1970. Fra venstre: Hugo Kirkhaug, Idar Elvebakk, Viggo Sørensen, Eivind Sørensen, Margareth Sørensen, Reidun Sørensen. Foran: Oddbjørn Sørensen. Liland hadde på denne tiden 4 butikker, alle kolonial med en “spesialitet” i tillegg. Hos Eikseth fikk du alt fra ljåorver, maling, olje, spiker, verktøy, skruer og muttere. Og drivstoff, og bukk for sel… Les hele

Liland

Her er et flyfoto over Liland, lenge før det ble etablert boligfelt i bygda. Bildet er tatt en gang på 50-tallet. Vi ser tre brygger; utenfor Mellageret, Eikseth og Hovdebrygga. Se flere bilder fra Liland. Se flere flyfoto fra Evenes her.

Liland

Ubrukt postkort fra Liland. Det er utgitt av NFB-forlag og bildene er tatt av “Norske Flybilder AS, Vestby.” Er det noen som vet når?

Liland

Dette kortet er sendt som julekort til Narvik. Det er stemplet på Liland, men datoen er vanskelig å tyde. Det er frankert med et 3-øres frimerke. Kortet er merket “Fot. Larsen-Normanns Kortf. No. 203.” Er det noen som vet hvor gammelt det er? Her er frimerket bak på kortet fra Liland. Ikke godt å si hvilket årstall det er. Men siden det er et julekort, og første tallet er 2, er det vel sendt den … Les hele

Liland

Postkort fra Liland. Stemplet på Liland 26. juli 1974.

Liland

Postkort fra Liland (ubrukt). Ingen dato eller årstall. Er det noen som vet når bilde er tatt?

Liland sett fra sjøsiden

Postkort fra 1910. Viser fra venstre bl.a.: Lensmannsgården, Andreassengården, Hovdegården,Hotellet og Melbøegården (Winnemgården). Hvilke er de andre bygningene?

Liland sett fra Holmen

Foto av postkort fra ca. 1910. Tatt fra Lilandsholmen og viser Andreassenbryggene,(en står fortsatt idag), kaia, hovedbygningen med stabbur og fjøs. Melbøegården på høyre side. Hvem er personen i forgrunnen?

Hovdes Hotel

Postkort fra 1925. Viser Hovdes Hotel og folkeskolen ved siden av.

Stadsudstillingen 1910

Postkort fra 1912. Viser “Stadsudstillingen paa Liland i Ofoten 1910”. Hvor var denne? På Nautå? Hvem kjenner til denne utstillingen?

M.B.Eikseths butikk

Postkort stemplet i 1978. Viser M.B.Eikseths butikk, brygge og kai. I forgrunnen Gammelbanken. I venstre kant Johnssengården og Hovdekaia

Liland sentrum

Foto av postkort. Fra venstre Apoteket, Johnssengården, (Eikseths butikk ikke bygget ennå), Tennåsgården, Gammelbanken, Melbøes butikk (posten hadde inngang til venstre). Når er bildet tatt?