vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


Liland

Hospitalskip på Liland

Foto av hospitalskip på Liland havn. Må være den gamle Melbøekaia (?) Hvilken båt ligger ved kaia? (Rødekorsmerke) Tipper det er fra 1.verdenskrig.

Fiskebåter på Liland

Foto av fiskebåter på Liland havn. Tipper det er tatt 1910-20. Hva slags båt ligger ved kaia?. Garnbruket henger til tørk på kaia

Liland sett fra Sundbakken

Foto av postkort. “Liland i Ofoten set fra Sundbakken”. Hvem kjenner igjen det gamle huset i forgrunnen? Når er bildet tatt?

Liland i Ofoten 1904

Postkort sendt i 1905. Viser utsikt over Liland med Andreassengården og Hovdegården til høyre, deretter Meieriet. Bygningen midt på bildet er sommerfjøs(?) “Stedet er udmerket pent, ikke sandt? Derfor trives jeg ogsaa der”

Liland i Ofoten set fra Skogøen

Postkort fra Liland sendt i 1920. Sentralt i bildet er Andreassengården. Bildet er tatt fra Skogøya

Lokalbåter ved kai på Liland 1

Foto av lokalbåter ved kai på Liland. Ser ut til å være “Fykan” nærmest, “Tranøy” bakerst og en lastebåt til høyre. Lasten er på vei opp til Mellageret på trallen. Kjenner noen personene på bildet? Foto tatt av Nils Melbøe, antagelig i 60-70-årene

Lokalbåter ved kai på Liland 2

Foto av lokalbåtene “Tranøy” og “Tjeldøy” ved kai på Liland. Foto tatt av Nils Melbøe, antagelig i 60-70-årene

Lilandspanorama 1

Foto tatt fra Melbøekaia av Nils Melbøe i 60-70-årene. Viser fra venstre Andreassenfjøset, Hovdes hotel, Harald Hansens hus, John Andersens hus, bak ligger folkeskolen og Lotte Holms hus, deretter mellageret, Melbøegården og Brygga

Lilandspanorama 2

Foto tatt samtidig og viser Mellageret, Melbøegården, Brygga, Nils Melbøes butikk (i mange år ble det i tillegg til dagligvarer også drevet bakeri og fiskematproduksjon), Banken, Tennåshuset (bemerk utedoen!)

Lilandspanorama 3

Foto tatt samtidig. Viser Tennåsgården (skomakerverkstedet til venstre – idag garasje for Kari Melbøe), Eiksethbrygga og -kai, butikken og apoteket

Lilandspanorama 4

Foto tatt samtidig. Viser Hjalmar Hovdes gård (hvor telefonstasjonen lå), Susægs hus, Hovdebrygga og -kaia

Liland fra luften (1)

Postkort sendt 1965. Viser Liland fra luften. I forgrunnen Holmen

Liland fra Holmen

Liland sett fra Holmen. Viser i forgrunnen Melbøekaia med kaiskur, i bakgrunnen bl.a. samvirkelaget, Hovdegården og -brygga, butikken til Trygve Ravn og doktorgården

Utsikt over Liland og Ofotfjorden

Postkort postlagt i 1937. Viser utsikt over Liland og fjorden. Sentralt i bildet er Andreassengården og -bryggene

Utsikt fra Bergshaugen

Gammelt foto fra begynnelsen av 1900-tallet. Liland sett fra Bergshaugen. I høyre kant Andreassengården, sentralt Hovdegården. Det ser ut til at veien fortsatt går forbi Hovdes Hotel og ikke rundt “Andreassensvingen”.

Liland fra luften (3)

Postkort fra slutten av 80-årene. I forgrunnen Andreassengården, Evenes Gjestehus, Melbøekaia

Liland fra luften (2)

Postkort fra slutten av 80-årene. Sentralt Eikseths butikk, Evenes Sparebank, Nils Melbøes butikk, Brygga med rester av kaia

Dampskip ved kai

Gammelt foto av dampskip ved kai på Liland. Må være tatt før nåværende brygge ble reist (når var det?)

Båter ved Holmen

Gammelt foto av dampskip ved Holmen. Legg merke til bygningen på Holmen. Tror at restene av grunnmuren fortsatt vises

Liland mot Bjellgam

Foto tatt mot Bjellgam. Vi ser bl.a.Erling Hovdes gård og doktorgården. (Butikken til Trygve Ravn ikke bygget)