vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


Bogen

Bilder tatt fra Bogen i Evenes.

Kleivfjellet

Kleivfjellet (pall 2 ) 1931-1932. Personene på bildet er, iflg. det som er skrevet bak på bildet: Fra venstre: Bjarne Bergvik (Bergvik/Østervik), Ingvald Pedersen (Dragvik), Einar Hansen (Lenvik), Michal Kleven (Bogen), Toralf Bergvik (Bergvik), Jentoft Opdal (Botn), Anton Andreassen (Botn), Joakim Jentoft (Dragvik), Johan Knutsen, Snubba (usikkert), Aron Steinli og ??

Bogen - vinter

Her er et flott bilde fra gamle Bogen. Administrasjonsbygget var et staselig bygg, og ses til venstre i bildet. Dampkjøkkenet til høyre i bildet, der samfunnshuset står i dag. Øverst til høyre ligger hotellet – som har vært diskutert før. Huset bak til høyre for administrasjonsbygget er huset til Alfred Løvlund. Se flere bilder fra Bogen .

Gamle kraftstasjonen

Her er den gamle kraftstasjonen i Vassbotn og maskinistboligen. Byggene ble revet på slutten av 70- eller begynnelsen av 80-tallet. Her er flere bilder av den gamle stasjonen, som ble bygd for å skaffe strøm til gruveanlegget.

Arne Jenssen

Dette bildet er tatt under byggingen av det «nye» kraftanlegget til Niingen, som stod ferdig i 1954. Vi vet ikke nøyaktig når dette bildet er tatt, men personen på bildet er Arne Jenssen fra Bogen. Til høyre i bildet ser vi utedoen, og til venstre kassene med dynamitt…

Flom I

Arne Jenssen har lånt oss en rekke bilder fra høstflommen i 1959. Her er det Oddmund Monsen som går hjem med loffen han har kjøpt fra baker Peder Larsen, som følger med fra vinduet.

Korssteinen

Dette bildet av Korssteinen viser hvordan steinen så ut – uten granskog rundt – på slutten av 50-tallet. Ifølge Arne Jenssen er steinen 12 meter høy. Her kan du se et annet bilde av Korssteinen, og få historien bak navnet.

Larsen-caféen

Et nytt bilde fra flommen høsten 1959. Her er det Charles Danielsen fra Botn som er på sykkel. Videre til høyre står Svein Harald Michaelsen med ryggen til, og lysluggen er Kjell Hansen. Til høyre for ham står Gunnar Larsen. Legg merke til skiltet på veggen. Her skriver vi Café med «C»! Til venstre i bildet er dampkjøkkenet, der samfunnshuset står i dag. Videre er fiskebua til Ole Jensen. Det hvi… Les hele

Flom II

Et nytt bilde fra flommen høsten 1959. Til venstre i bildet er Sentralcaféen. Videre LJ Hansen manufaktur og fiskebua til Ole Jensen. Som vi ser er det god vannføring i elva…

Rasert

Niingsveien var rasert etter storflommen høsten 1959. Her ser vi huset til Ingrid Elvemo. Som Reidun Larsen skriver i en kommentar til et annet bilde fra flommen, ble familien Jakobsen evakuert på grunn av flommen. Elva ned fra Strandfjellet grov seg inn under huset deres, og det var en stund fare for at huset skulle gi etter.

Veien borte

Enda et bilde fra flommen i 1959. Her har Arne Jenssen tatt bilde ned mot brua som går over dagens E10. Brua står, men veien er borte på begge sider. Det er blitt fortalt at de som jobbet i Bogen, og bodde på Lakså, måtte ta båt til Liland for å komme seg hjem på grunn av alle ødeleggelsene.

Bergvikgården

«Bergvikgården» er tittelen på dette bildet – som vi har fått låne fra Evenes kommune. Vi vet ikke hvilken gård dette er snakk om eller når bildet er tatt, men klestørken henger ute… Vet du noe?

Bogen 49

Her er nok et bilde vi har fått låne av Arne Jenssen. På Bogen ser vi dokken, som tyskerne tok med seg under krigen. Bildet er tatt i 1949.

Bogen

Flyfoto fra Bogen, tatt en gang på 50-tallet. Se flere bilder fra Bogen. Se flere flyfoto fra Evenes her.

Dagbruddet

Dagbruddet og gårdene i Bergvik. Bildet er trolig tatt rundt 1920. Hvis noen vet nøykatig nårbildet er tatt, vil vi gjerne vite…

Gamle dager

Her er et nytt bilde av Bogen fra gamle dager. Det lille huset i midten til venstre, Fenka, ble brukt som fengsel. Administrasjonsbygget ser vi nede til høyre. Trygve Lambertsen har tidligere beskrevet en del av byggene vi ser.

Niingsveien

Her er nok et bilde vi har fått fra Arne Jenssen, tatt under flommen høsten i 1959. Huset nærmest er der Reidar Bakkemo bor i dag, i Niingsveien 33, trolig ført opp av Andreas Lambertsen.

Rognsåa

Nok et bilde etter ødeleggelsene som flommen i 1959 førte med seg. Her er det Rognsåbrua som har bukket under. Bildet er tatt av Arne Jenssen.

Flomstor

Charles Danielsen fra Botn kommer på sykkel over brua over elva fra Lillevannet under flommen høsten 1959.

Storflommen

Nok et bilde som Arne Jenssen tok under storflommen i 1959. Her er det Larsen-caféen som er i ferd med å fylles med vann fra Lillevannet.

Vannføring

Nå har vi snart gått tom for bilder fra flommen i 1959, men dette viser altså elva fra Lillevannet. Vi ser en liten snutt av Dampkjøkkenet til høyre. Videre er det Larsen-caféen, dagens Mesterbygg og Sentral-caféen.