vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


Bogen

Bilder tatt fra Bogen i Evenes.

Østgård anno 1918

“Østgård”, som ligger “inni marka” i Bogen ble bygget i 1918 av min farfar Anton Lambertsen. Anton (født 1877) og hans kone Aasta Birgitte (født 1885) bodde der med sine 9 barn og 1 fosterbarn. Gården ble overtatt av Anton og Aasta’s sønn Oddmund. "Gammelhuset"ble revet og erstattet med et nytt på 1970tallet, men fjøset står fortsatt. Idag bor Jack Lambertsen der.

Bogen

Bildet er hentet fra boken “Nord-Norge”, utgitt av Mittet & Co. A/S, Oslo

Kjøring av tørrhøy

Kjøring av tørrhøy hos familien Lambertsen på Østgård i Bogen. På hesten Prins sitter Oddny Rekstad, datter av Hanna og Ottar Rekstad. Oddny er født i 1936, så bildet er nok tatt mot slutten eller like etter krigen… Ved tøylene Lambert Lambertsen. På høylasset sitter Lambert’s barn Åse (Lambertsen) Solvang og Olav Lambertsen, samt Andreas’ datter Gerd (Lambertsen) Michaelsen.

Bogen (Strand)

Dette huset ble oppført av Karl & Nanna Korneliussen, og stod ferdig i 1958. Det ble senere bygd ut til kafèdrift i 1968. Det ble revet ca 1977 for å gi plass til Hotellet som står der i dag. Ut fjorden i bakgrunn går M/S Skogøy. Foto: Karl Korneliussen

17 Maitog

17 mai tog i Bogen sentrum. Men granhekken til Olav Strand ( i dag Kjell Helge Jakobsen) er ikke gammel her. Michaelsenbutikken har her inngang mot Strandfjellet. Har fått tips om at årstall, alt fra 1959 til 1961. Foto: Karl Korneliussen

Ny vei i Bogen

Flyfoto en gang tidlig på 70-tallet(tror jeg) Ser den gamle delen av Støperiet til venstre, som brant en gang sent på 80-tallet. (tar gjerne imot mere info) Foto: Karl Korneliussen

Østgård vinterstid

Østgård vinterstid. Hestene heter Sonja (til venstre) og Lissel (til høyre). Bak Sonja skimtes min bror Svein og bak Lissel står min bror Oddmund. Lissel hadde vi fått av tyskerne, som ertatning for en annen hest, som gikk i ei grop som tyskerne hadde laget. Det er jeg som har tatt bildet, under eller like etter krigen.

Lerkemo - Grønnmo

Nok et bilde fra gården som i dag heter Lerkemo i Bogen. Huset i midten tilhørte Jens og Nora Strand, og ble bygd i 1913. I dag eies huset av Monica og Ståle Nilssen. Flere bilder fra gården finner du her og her.

Bogen i Ofoten

Postkort produsert av “The American Studio Bergen”. Antagelig fra begynnelsen av 1900.

Bergviknes i Ofoten

Postkort sannsynligvis fra begynnelsen av 1900, og viser broen over elva som renner ut av Strandvannet(?) Grunnen til at navnet på kortet oppgis til Bergviknes kan skyldes at poststedet het Bergviknes. Det ble opprettet 1.7.1899. Fra 1.1.1900 til 1.5.1902 var poststedet nedlagt pga. mangel på skipsanløp. I 1907 ble det flyttet fra Bergviknes til Bogen og skiftet da navn til Bogen i Ofoten

Bogen i Ofoten 1912

Postkort fra Bogen 23.12.1912. Båter på Strandvannet. Flere opplysninger ønskes

Bogen i Ofoten 1915

Postkort fra Bogen stemplet 1915. Viser en ny bro over elva i tillegg til den gamle i bakgrunnen. Når ble den bygget?

Kapellet på Bergviknes

Når var kapellet innvidd?

Kostymekamp

Er det noen som kjenner disse karene? Og hva er det de holder på med?

Separasjonsverket Bogen

Postkort fra begynnelsen av 1900-tallet. Viser separasjonsverket i Bogen. Hvilke andre bygninger?

Bogen i Ofoten

Postkort sendt fra Bogen i 1928 el. 29. Hvem kan fortelle mer om bygningene?

Bogen i Ofoten i 30-årene

Postkort stemplet Lenvik i Ofoten 1936. Hvem kan fortelle mer om hva vi ser på kortet?

Vandfald i Bergviksnes

Postkort fra 1900-tallets begynnelse. Viser “Vandfald i Bergviksnes. Ofoten”. Hvilken foss er dette?

Vinterfestuke

Den gang Bogen sendte en av sine håpefulle skitalenter Astrid (Hågensen) Paulsen til kostymerenn i Narvik. Muligens først på 60 sekstitallet.

Byggestart

På våren 1963 startet gravingen og forskalingen av samfundshuset. Bakerst står det gamle folkekjøkkenet.