vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


Bogen

Bilder tatt fra Bogen i Evenes.

Blanding pågår

Dugnadsgjeng

Fylling av mørtel i forskalingen.Her er både arbeidere og oppsynsmenn.f.v.?-?-?-?-Odmunn Monsen

Muring

Muring av veggene. f.v.Nymo – ? .

Legging av taktro

Taket kommer på.f.v. Bottenmark – Normann Hansen – Ingolf Henriksen

Inngangsparti

Oppgraving for trappefundament. f.v. ?-Arne Jensen – ? – ? – Wilhelm Michalsen

Innspurten

Innsetting av vinduene og påsetting av utvendig kledning. Det var datidens moderne stilasje som ble brukt. Innvielsen av samfundshuset var 9 mars 1963.

Photo 2009 2 10 12 51 45 edited

The Bootmakers fra Bogen. 1966. Fra venstre: Terje Strøm, Atle Strøm og Eldar Langseth. Moteriktig utstyrt med nedbrettede gummistøvler.

Forragården

Bilde er tatt sommeren 1943, med ubåtnett på fjorden, er det noen som vet hvorfor det er her ?

Arangesjemang

Er det noen som vet hva som skal foregå på idretsplassen, og når ?. gamle kinobrakken til venstre.

Drosjetur

Er på tur med drosjen til Willumsen. Er det noen av turdeltakerne som vet hvor vi skall. f.v. Kurt Nilsen-Olav Lambertsen-Bjørnulf Ragnarsøn-Harald Martinussen-Anne Britt Bakkebø-Haldis Blix-Åse Nilsen-Kirsti Andersen-Kamilla Olsen.

Møteplassen

Det sentrale treffpunkt i Bogen. Bare 65 km til Harstad og 2 km til Niiengen. f.v. Turid Strand – Marit Lambertsen – Jan Bergvik.

Fjelltur

Påsken 1961, på toppen Revtindene. Bilde viser baksiden av tindene. Lang skitur i flott vær. f.v. Arne Jensen – Trygve Lambertsen.

Søndagstur.

Fin utsikt over Bogen. På tur opp fjellet. Bilde må være først på 60 tallet, for det er ingen av nyhusene som er bygd i Bergvik. f.v. ? – Trygve Lambertsen

Bergviknes

Dette bilde er tatt på slutten av 50 årene. De to like husene er bygd av Henning Mikalsen og Alfon Eidisen

Glade fiskere

Tre glade fiskere på gammelbrua med Østensenkafeen i bakgrunnen. Man kunne sitte inne ved bordene og se ned i elven. Kafeen, med alle rettigheter,var et populært møtested. Etter det ble slutt med kafedriften, ble lokalene utleid til Ofoten Plastmatteindusri. Bildet er tatt muligens midt på 50-tallet. Kafeen ble revet ca 10 år senere. Personen i midten er Svein Harald Østensen.

Posten Bergviknes/Bogen

1.7.1899 ble det opprettet et poståpneri på anløpsstedet Bergviknes med dampskipsekspeditør og kjøpmann J.M.Johannessen som poståpner. I 1907 ble poståpneriet flyttet til Bogen og skiftet da navn til Bogen i Ofoten

15.04.2009

Rødekorsfest i Bogen 1958.Noen kjente personer på bildet: Egil Strand, Marta Lambertsen, Marie Michaelsen, Margrethe Strand,Lilly Hansen og John Hansen.

15.04.2009

Flytedokken

Stevneteltet ved Svarteberget i Bogen. I det lille teltet lengre ned drev Lilly Hansen kafe mens stevnet pågikk.

17. mai komite i Bogen like etter krigen. Foran f.v.: Sigrid Elvemo, Marie Michaelsen, Ester Kullbotten, Helene Bergvik. Bak f.v.: Albert Kvitvik, ?, John Hansen, ?.