vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


Gruvedrift

Gruvestua

På bildet står det gruvestua 1926. John Hansen til venstre. Noen som vet hvem de andre er?

Kven Marja

I døren til Kven Marja står Jens Olsen, Kleiva og i vinduet er Magnus Hansen, Bogen. Magnus flyttet senere til Vancouver.

RB dsc1930-x

Rundt kopperskilt, diameter 39 mm. Tekst rundt kant: AKTIEBOLAGET OFOTENS MALMFÆLT I sentrum: 290

Surstoffen

Dette bilde kommer sansynligvis fra pappa sin tid som fotograf i Bogen i Ofoten. (Takk til Roger Undheim får utlån av bildet). Dette er fra Surstoffen og regner med det er Anny som står på toget. (Pappas første kone som døde når hun var ca. 38år).