vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


Gruvedrift

Gruvearbeid

Det var tungt arbeid som ble lagt ned i perioden med gruvedrift i Bogen. Når bildet er tatt, er usikkert. Flere bilder fra Bogen finner du her.

Kraftstasjonen

Den gamle kraftstasjonen i Vassbotn ble bygd for å forsyne gruvedriften med elektrisk strøm. Et stempel på dette bildet kan tyde på at det er tattt i 1913 – på våren – etter som det ennå ligger snø igjen i fjellet opp mot Sauen. Herrene på bildet må være ingeniører, etter klesplaggene å dømme.

Gamle Bogen

Trygve Lambertsen har fortalt hva vi finner på dette bildet: 1 • Administrasjonsbygget for gruvedriften har to skorsteiner, og ses like over den lille kaia på det gamle bildet. Huset står der i dag, og har fortsatt to skorsteiner. 2 • Det gamle knuse- og separasjonsverket er det hvite bygget midt i bildet, som ligger på skrå ned mot Lillevannet. 3 • Lageret for finknust jernmalm ligger bak tå… Les hele

På loket

Nok et bildet tatt fra gruvedriften i Bogen. På steam- og elektrisitetsloket ser vi fra venstre Einar Martinussen – Stunes, Arne Lund – Forra, Einar Hanssen – Kleiva, Weinø Steinmo – Botn, Ottar Rekstad – Bogen, Daniel Dansielsen – Bogen og Ingvar Monsen – Bogen. Bildet er tatt ved stallen i Kleiva. Se flere bilder fra gruvedriften og Bogen .

Lokomotiver

På steamloket fra venstre: Nummer én bak det venstre vinduet ukjent, nummer to Johan Albrigtsen fra Bogen, nummer tre Arne Lund fra Forra, nummer fire Einar Martinussen fra Stunes, nummer fem Jørgen Antonsen fra Forra og nummer seks Peder Bakkemo fra Bogen. På el-loket fra venstre Jentoft Oppdal fra Botn og Daniel Danielsen fra Bogen. Sittende foran Ingvald Monsen fra Bogen. Se flere bilder fra Les hele

Arbeidere i dagbruddet

Fra venstre Fredrik Nilsen, Bogen. Nummer to er Jens Olsen, Kleiva. Nummer tre er Nikolai Kristiansen, Botn. Nummer fire er ukjent. Nummer fem er Oluf Simonsen, Bergvik. Nummer seks er Kristoffer Hanssen, Bogen. Nummer syv er Ole Øse, Lenvikmark og nummer åtte er Jakob Berteussen, Lenvik. Se flere bilder fra gruvedriften .

Gruvearbeidere

Gruvearbeidere i pall 2 i Kleiva. Bildet skal være tatt i 1931 eller 1932. Fra venstre: Håkon Nystad fra Dragvik. Nummer to er ukjent. Nummer tre er Konrad Karlsen fra Slettebakk. Nummer fire er Richard Østnes fra Liland. Nummer fem er Jens Pedersen fra Dragvik. Nummer seks er Helge Bjørkmo fra Lakså. Nummer syv er Olav Skogøy fra Dragvik. Nummer åtte er Ole Berg fra Dragvik. Nummer ni er ukjent.… Les hele

Ukjente karer

Dette bildet kan bli en utfordring: Det er seks ukjente unge menn som driver på anlegget. Hvem er de? Se flere bilder fra gruvedriften

Gruvearbeidere II

Nok et bilde fra tiden da det var gruvedrift i Evenes. Nummer fire fra høyre er Asmund Elvheim, nummer åtte fra høyre er Ragnar Pedersen, og foran står Peder Heggeli. Vi vil gjerne vite hvem andre som er avbildet, og når bildet kan være tatt. Se flere bilder fra gruvedriften .

Kleivfjellet

Kleivfjellet (pall 2 ) 1931-1932. Personene på bildet er, iflg. det som er skrevet bak på bildet: Fra venstre: Bjarne Bergvik (Bergvik/Østervik), Ingvald Pedersen (Dragvik), Einar Hansen (Lenvik), Michal Kleven (Bogen), Toralf Bergvik (Bergvik), Jentoft Opdal (Botn), Anton Andreassen (Botn), Joakim Jentoft (Dragvik), Johan Knutsen, Snubba (usikkert), Aron Steinli og ??

Sporet

Sporet – som lokalt uttales «spåret» – fra Kleiva og Bergvik. Til høyre storknuseren og småknuseren med villaen til venstre. Se flere bilder fra gruvedriften.

2 Fra Bondedrifta

Fra “Bondrifta”. Personen i lokomotivet er Ottar Samuelsen (min onkel). Kan første person av de som står på bakken være Einar Harr Hansen – og neste Daniel Danielsen ??

Gamle kraftstasjonen

Her er den gamle kraftstasjonen i Vassbotn og maskinistboligen. Byggene ble revet på slutten av 70- eller begynnelsen av 80-tallet. Her er flere bilder av den gamle stasjonen, som ble bygd for å skaffe strøm til gruveanlegget.

Administrasjonsbygget

Her er et virklig gammelt bilde av administrasjonsbygget i Bogen. Fem mennesker står på altanen, vel vitende om at fotografen er på plass. Legg merke til skinnegangen i forkant av bygget. Kan noen si noe om når dette bygget ble ført opp? Her ser vi et bilde av «Kommunehus I» tatt i 2002. Det er ikke mye av verdigheten igjen…

På rørgata

Dette paret var fine i tøyet da de ble fotografert fved rørgata til den nye kraftstasjonen i Vassbotn. Et tilsvarende bilde ble tatt i 1913, så vi regner med at dette er fra samme tid. Vi håper noen kan identifisere paret på det snart 100 år gamle bildet.

Tårnet i havet

Tårnet i Bogenbukta ble bygget ca 1913 for å kunne laste malmbåtene som var for store til å legge til kai. Lastetårnet var bygget av trestolper, og ble tatt av Sund-isen ca 1926. Malmen ble ført i “kibber” fra det som i dag er “Snekkerfabrikken”, via det første tårnet, og ut til “tårnet i havet”. Her ble “kibbene” tømt i lasterommet på malmbåtene.

Malmlager

Der hvor “Snekkerfabrikken” i Bogen er nå, var det under gruvedriften malmlager. Herfra ble malmen transportert ut til “tårnet i havet” og til malmbåtene. Til høyre kommer malmen inn fra knuserne og separasjonsverket.

Kraftstasjonen i Vassbotn

Gamle kraftstasjon i Vassbotten

Pæling

Dette bildet – trolig tatt rundt 1920 – viser byggingen av tårnet på Bogen. Tårnet ble brukt for å frakte jernmalmen fra gruveverket på land, til båtene som fraktet det videre til kundene. Se et annet bilde av tårnet her.

Gruvedrift

Dette huset sto der Evenes kraftforsyning er i dag. Hva slags hus er det?