vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


Østervik - Botn - Veggen

Stolt bileier

Arne Pedersen, Forra, med sin Citroen 1928-modell

Scanned Photo-21-1 edited

Søsknene Kristiansen fra Botn. Antagelig fra først på 40-tallet. Foran fra v.: Ågot, Astrid, Olufine, Inga og Ingeborg. Bak: Karl, Kåre og Hans.

Scanned Photo-15-6 edited

Huset Til Ruth og Are Strøm i Botn. 1956. Huset er bygget på noe av en tyskbrakkemur. Vi ser også en brakkemur øverst i bildet pluss muren til venstre som ble brukt da det nye feriehjemmet skulle bygges. Det lille uthuset vi ser i venstre bildekant er utedoen til det gamle feriehjemmet som brant under krigen.

Arbeidslag

Arbeid i Forra under 2.verdenskrig. Fra høyre: Ole Berg, Kristian Lemmen, Odd Molund, Arktander Aronsen, Martin Jakobsen, tysk soldat,Konrad Aronsen, Ingvald Aronsen, Alf Eilertsen, ukjent?

Djupdalsletta

Dans på Djupdalsletta i Forra. Årstallet er ca 1942.

Scanned Photo-1-9

Ingeborg på Klubberget. Min tippoldemor, Ingeborg Olsdatter, kom til Evenes fra Selbu i 1871 og ble gift med Nikolai Nilsen som hun fikk 7 barn med. Hennes datter Lovise, min oldemor flyttet til Botn og ble gift med Kristian Andreassen. Øvrige barn: Kristine, Johanne, Olaf, Ingemar, Gurine og Hans. Ingeborg var født i 1850 og døde i 1939.

Asta Steinmo

Asta Andreassen Steinmo (1885 – 1956) med de to eldste barna: Helmi født april 1906 og Weinö født desember 1907.

Ingvald Arntsen

Ingvald Kristian Arntsen (1892 – 1918) fra Østervik, sønn av Leonhard Arntsen og kona Ida Ingebrigtsen. Invald var anleggsarbeider i Glomfjord da han døde i spanskesyken. Det kan være Ingvald som er på bildet “Ukjente karer” under Gruvedrift. Er det andre som ser likhet ?

Oluf og Ludvik Arntsen

Oluf Andreas Arntsen (1894-1950) og Ludvik Idor Olai Arntsen (1897-1876) fra Østervik. Oluf bodde i Narvik og Ludvik i Oslo.

Botn

Søstrene Ingeborg og Inga (Kristiansen) med søskenbarnet Olaf Larsen mellom seg

183-sommeren 1938

Pause på slåttemarka. Olufine, Louvise, Ingeborg og Astrid Kristiansen

181-sommeren 1938

Kristian, Ingeborg, Olufine, Louvise, Astrid og Hans Kristiansen

250-St hans i sørmarka 1942

Østervik arbeiderungdomslag. Her er det mange jeg ikke vet hvem er. Torleif Johansen med trekkspillet.Sittende til høyre for trekkspillet Arthur Utstrand, Kåre Kristiansen helt til venstre, helt til høyre Hans Kristiansen, de fire som sitter og holder om hverandre er fra v. Solveig ?, Oddny Utstrand, Olaug Olsen, Ingeborg Kristiansen. Helt foran til v. Margrethe ?

Gammelbutikken i Botn

Bildet er fra 1945. Min far kjøpte butikken fra Matilde Danielsen, inkludert var dampskipsekspedisjon og telegrafstasjon. Matilde beholdt poståpneriet ei tid framover, men dette ble også etterhvert overtatt. Sentralbordet hadde 30 linjer, men det var opptil 3 abbonenter på en linje. Disse hadde forskjellig ringesignal, f.eks. en lang og en kort, tre korte osv.

Scanned Photo-1-3

Nesten hele bygda på søndagstur til Annamoen i 1952. Vi leide han Isleif Nilsen med lastebilen. Benker på lasteplanet var vanlig transportmåte på den tida. Bak fra v. Are Strøm, Kristian Andreassen, Nikolai Antonsen, Kåre Kristiansen og Karstein Gundersen. Foran: Kjell Strøm, Rolv Kristiansen, Terje Strøm, Solveig Pedersen, Synnøve Gundersen, Helge Pedersen med hendene på leggen,gutt ukjent, Liv K… Les hele

Scanned Photo-4-2 edited

Her er vi klar til hjemturen. Fra v.: Olufine Kristiansen, Andora Kristiansen i lys kåpe, Synnøve Gundersen og Liv Kristiansen. Bak på planet Kåre Kristiansen.

Scanned Photo-14-6 edited

Botn 1956. Huset i forgrunnen tilhørte Lilly og Weinø Steinmo. Fjøset deres helt til høyre brant ned i 1957. Alle dyra omkom i brannen. Funkishuset tilhørte Andrea og Karl Kristiansen (mine besteforeldre). Nedenfor står det gamle fjøset med høyløa ovenfor. Løa ble forøvrig kalt sjån (sjåen). Det ble et par år senere bygd nytt fjøs. Gården til venstre tilhørte Aslaug og Gunvald Gundersen.

Dans i Botn

Dans i Botn. Er det noen som kjenner igjen dette bildet som kan fortelle historien og hvor dette er i Botn.

Botn 1946

Botn 1946 Fra Venstre: Jarl Utstrand, Matilde Danielsen med Rolv Kristiansen på armen, Inga og Magne Strøm.

Østervik

Sanitetsforeninga i Evenes ? på utflukt på Østervikbrua – fra venstre: Nelly Langseth, Ragnhild Nilsen, Hedvig Bergvik, Sofie Fjellbu, Hanna Nilsen og Mary Fossli.