vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


Niingen

Niingen

Bildet tatt oppe ved innslaget i Niingen i 1952, like etter raset der fem mann mistet livet. Einar Johansen nummer to fra høyre.

Rørgata

Bildet fra byggingen av rørgata til kraftverket i Niingen. Bildet er sannsynligvis fra 1952. Øverst i bildet ser vi den nederste delen av linbanetårnet. På skinnegangen ble mannskaper og utstyr fraktet opp fjellet. Flere bilder fra Niingen finner du her .

Niingshytta

Her er et historisk bilde av den gamle Niingshytta som trolig ble bygd mellom 1912 og 1914. Den ble bygd i forbindelse med den første kraftstasjonen i Vassbotn. Hytta ble brukt under byggingen av damanlegget, men senere også av damvokterne. Senere ble den brukt som turhytte, før den var så ødelagt at den egentlig skulle brennes. Heldigvis fikk Evenes turlag lov av Niingen kraftlag å «redde» hytta… Les hele

Arne Jenssen

Dette bildet er tatt under byggingen av det «nye» kraftanlegget til Niingen, som stod ferdig i 1954. Vi vet ikke nøyaktig når dette bildet er tatt, men personen på bildet er Arne Jenssen fra Bogen. Til høyre i bildet ser vi utedoen, og til venstre kassene med dynamitt…

Dammen

Her er et bilde fra før dammen på Niingen ble «restaurert». Vi ser damhuset, som var betjent. Min kunnskap til historien er så pass tynn, at jeg håper noen kan fortelle fra virkeligheten. Kanskje noen også kan fortelle hvem det er som står oppe på dammen?

På tur opp for ny økt

På tur opp til Niingen, for riving. Gunnar, Trygve og Arne

Noen smilende gutter

Det kommer damebesøk til fjellet. F,V Gunnar Sørensen, Anne-Britt Bakkebø, Karl Korneliussen, Rønnaug Lambertsen, Britt ?, Trygve Lambertsen, ?

Nye rivningsordrer kommer

F,V Trygve Lambertsen , Gunnar Sørensen, Svein Lambertsen, Nanna Korneliussen.

Brakka på niingen

Som ble revet og fraktet ned. Startet 18 mars 1960, og var på 330 kvadrat m.

Ankommer opp til enden av linbanen.

Dagens første sang. F.V Arne Jensen, Gunnar Sørensen, Trygve Lambertsen, Nanna Korneliussen, Karl Korneliussen,

Kaffepause i rivingen

F,V Gunnar Sørensen, Svein Lambertsen, Trygve Lambertsen, Per Hansen, Karl Korneliussen, Nanna Korneliussen.

Moderne Traktor kommer til fjells

F,V Trygve Lambertsen, Arne Lambertsen

Taksperrene blir skjøvet ned.

F,V Svein Lambertsen, Gunnar Sørensen,

Nytt rivemannskap kommer opp

F.V Olav Lambertsen, Gunnar Sørensen, Jan Bergvik, Eirik Bergvik, Arne Bergvik, ?, Arne Magne Lambertsen, Einar Sørensen

Riving av taktro

Som skal brukes som ny tro på samfunnshuset. Fremste ? Nr 2 ? Bakerste Jan Pedersen

Transport på skikjelke

F,V ?, Trygve Lambertsen, Gunnar Sørensen, Åsmund Tverrfjell, Håvard Elvheim,

Fjelltur

Søndagstur til niingstoppen. F,V Karl Korneliussen, Trygve Lambertsen, Kåre Korneliussen, Nanna Korneliussen,?, Arne Jensen, Per Hansen,?,

Bra utsikt

Disse to studerer Bogen fra Niingstoppen. F,V Kåre Korneliussen, ?

Opprydding

Bæring av gulvbjelker til lagringsplass F,V Gunnar Sørensen, Trygve Lambertsen, Arne Michalsen

Transport

Materialskjøring på to sammensatte handvogner, fremmover Niingsaksla. F,V Håkon Danielsen, Karls Korneliussen, Jan Pedersen.