vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


Posten i Ofoten

Posten Ankenæs

Ankenæs poståpneri ble opprettet 1.5.1873 med Christian Mosling på Fagernes som poståpner. (Ankenes og Evenes kommune ble skilt 1884)

Posten Havnæs/Tjelde

Det 3. poståpneri i Ofoten ble opprettet på Havnæs 1.7.1880, hvor Johannes Krog drev handel. Navnet ble fra 1.4.1882 endret til TJELDE. Poståpneriet ble senere flyttet til Kjeldebotn. (Tilhørte Evenes kommune til 1925, da Ballangen ble egen kommune)

Posten Tårstad

1.4.1895 ble det opprettet et poståperi på Tårstad med gårdbruker Peder Svendsen som poståpner. Foto viser poståpneren og interiør fra poståpneriet

Posten Liland

Det første poståpneri i Ofoten trådte i kraft i midten av februar 1853, og fikk navnet Ofoten poståpneri etter prestegjeldet. Som poståpner ble ansatt sogneprest Johan Klitzing Iversen på Evenes. Etter få år ble poståpneriet flyttet til klokkergården Lien, hvor klokker Lars Pedersen Lien ble konstituert som poståpner 4.9.1858. 15.8.1868 ble poståpneriet flyttet til Liland med Paul Johnsen Hovde so… Les hele

Pengeinnveksling 1945

Ved en tilfeldighet kom jeg over dette følgebrevet for en pakke inneholdende 1/2 mill. kr. (Pakken veide nærmere 12 kg.) Sammenholdt med fotoet gir det en artig dokumentasjon på pengeinnvekslingen etter 2. verdenskrig

Posten Bergviknes/Bogen

1.7.1899 ble det opprettet et poståpneri på anløpsstedet Bergviknes med dampskipsekspeditør og kjøpmann J.M.Johannessen som poståpner. I 1907 ble poståpneriet flyttet til Bogen og skiftet da navn til Bogen i Ofoten