vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


Evenes prestegård

Evenes Prestegård

Fotografert sommeren 1916 av Barbara Baarsen Bostrøm. Personene på bildet er (stående ved vognen) Prost Anderssens svigerdatter, Hilma Sofie Anderssen, f. Baarsen, som døde samme høst. Hun var gift med prostens eldste sønn, Andreas. Det er deres barn på bildet. Den andre damen er Hilmas søster Anna Elisabeth, som Andreas giftet seg med etter Hilmas død. Damene er begge søstre av fotografen.

Evenes prestegard 1897

Fant en bedre utgave av bildet jeg hadde lagt inn i går, så jeg byttet til dette. Jeg tror det er fotografert av fotografen Elis Fahlstrøm.

Samer på prestegården

Denne flokken ble fotografert på Evenes prestegård en gang omkring 1900. Det kom ofte samer og handlet med gården, og mange kom også til gudstjeneste. Der er også noen av tjenestefolkene på gården. De to guttungene i midten foran er to av Prost Anderssens sønner. Kan noen av disse personene identifiseres?

Prost Anderssen og fru Selma

Dette bildet må være tatt omkring 1877, da de giftet seg. Han var da stiftskapellan i Christiania.

Prost J. J. Anderssen med kone og svigermor

Jakob Jensen Anderssen (1850 – 1921) var min oldefar. Han var prest, prost, ordfører, skolestyreformann mm i Evenes i svært mange år. Hans kone het Selma Randine Johanne f. Larsen (1852 – 1905), og svigermoren var Margrethe, f. Riiser (1822 – ukjent). Bildet må være tatt en gang på 1880-tallet.

Prostebarna

Barneflokken til Prost Anderssen. Fra eldst til yngst: Andreas (1880, min morfar), Jakob Evrin (1882, med hvit lue), Maren (1886), Svenn (1888, forrest), Hans (1890), Johannes (1893, foran Jakob) og Kristian (1895).

Nordlands Amtsskolestyre 1915

Prost Anderssen (til høyre) var formann i amtsskolestyret. Hvem var de andre medlemmene?