vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


Nydyrking

Nybrott 01

På “Gamle Evenes” står det: Har du bilder – fra 90-tallet eller tidligere? Det gjør at jeg frimodig legger ut noen bilder fra slutten av 1980-tallet fra et nydyrkingsprosjekt jeg hadde på Oldermoa på Lakså (nedenfor E10 ved Fjellveien) og i Grønlia i Leirosen (på øversida E10 øst for krysset ned til Liland.) Det er ikke det at det er noe unikt ved det å dyrke opp jord – mange har gjort det før … Les hele

Nybrott 02

Min farfar, Elias Pettersen, var veldig opptatt av den frodige jorda i Grønlia. Det måtte jo være god dyrkningsjord, mente han. Bildet illustrerer godt hvor frodig skogsjord det er i området

Nybrott 03

Her er Geir Hansen, Husjord, klar til å sette i gang med gravemaskinen på Oldermoa. Han gjorde alt arbeid med grøfting, profilering av myr, planering, samt rydding av stein og røtter

Nybrott 04

Dette bildet er fra Grønlia. Skogen ble først fjernet av en entreprenør, og så var det viktig å få bort mest mulig ris og skogsavfall. Det ble mange små og store bål det året!

Nybrott 05

Etter at terrenget var grøftet og ryddet for røtter og storstein, så var det å få fjernet de store mengdene med mindre stein. Dette er Geir i sving med traktor og steinrive på Oldermoa

Nybrott 06

Steinen ble lagt i ranker nedover åkeren for så fjernes med traktor og steinsvans. Det er Geir Hansen som kjører traktor med steinrive

Nybrott 07

Det ble mange timer bak rattet i traktoren i den tida steinen måtte bort.

Nybrott 08

Her er det Bjørnar Tverrfjell som sitter bak spakene i Geir sin maskin. (Fra Grønlia) Vannet flommet fram mange steder når vi grov, og det var mye planlegging og jobb for å få alt ledet bort, enten i åpne kanaler eller lukkede grøfter.

Nybrott 09

Avskjæringsgrøft for å hindre at vannet kommer inn fra områdene ved siden av. (Grønlia)

Nybrott 10

Her legges drensslange i grøfta (Grønlia) Bjørnar og Einar henger i, mens Geir kjører maskinen

Nybrott 11

Også massetransport måtte til for å fylle opp små daler og søkk i terrenget. Heldigvis fant vi egnede masser i øverkant av feltet i Grønlia

Nybrott 12

Av og til må man rette ryggen og betrakte “sitt verk”… Her er det fra v.: Geir H, Einar P og Kurt Lorentzen

Nybrott 13

Og likeens må man ha en matbit i blant! På kveila med drensslange: Kurt, Geir og Bjørnar

Nybrott 14

Profilering av myr. Dette er en metode som består i å grave dype parallelle kanaler i myra og fordele massene slik at det blir et jevnt fall fra midten og ut mot kanalene. Disse områdene grøftes derfor ikke med drensgrøfter, og det fungerer veldig bra.

Nybrott 15

Her nærmer Grønlifeltet seg fullførelse. Her kan man se hele området fra toppen og ned mot E10

Nybrott 16

Til slutt, etter at arealene var sloddet og harvet mange ganger, så var det utrolig mye steinplukking! Dag etter dag trasket man rundt omkring og fyllte steinsvans eller traktorhenger.

Nybrott 17

…og man kunne ikke dy seg i en valgkamp et år: Nydyrking er jo en utmerket måte å ta landet i bruk på…

Nybrott 18

Det er ingen tvil om at den største opplevelsen du kan ha som bonde er å kunne vandre rundt i en frodig åker som du har vært med å skape selv – fra steinet skogsjord, myr eller sump! Her er det en stolt Einar som gleder seg over god avling. (1990)

Nybrott 19

Og her høstes det av markens grøde! Fra øverst i Grønlia. Vi ser Bjørnar ved den nærmeste traktoren

Nybrott 20

Sol, blå himmel og god avling! Kan man ha det bedre?