vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


Bilder

Alle bildene i – Gamle Evenes –.

Speidere

Speidere fra Evenes på tur med «MK Bogen». Jan Pedersen er speidergutten til venstre, jenta bak er trolig Liv-Karin Thrane. Speiderleder Lambert Lambertsen står til høyre for masta. Hvem er de andre på bildet? Skriv inn i kommentarfeltet under.

På speidertur

Her er speidere fra Evenes på tur med «MK Bogen». Det er speiderleder Lambert Lambertsen fra Bogen, far til Trond Lambertsen, som står på bakken og peker. Her bør det være mulig å identifisere de som er på bildet.

Tirpitz

Dette er et kjent bilde tatt fra Dragvik. Tirpitz kom til Evenes 8. juli 1942, og lå her til 23. oktober. Tirpitz kom tilbake til Evenes 11. mars 1943 for et kort opphold. Det skal være flere som påstår å ha stått bak fotoapparatet. En farlig øvelse på den tiden. Sykkelen skal tilhøre fotografen. Er det noen som med sikkerhet kan si hvem fotografen er?

På dekk

«Gamle Evenes» har fått tilgang på en rekke bilder fra krigen. Flere vil komme… Dette bildet er nok tatt av en tysk soldat. I bakgrunnen ses Tirpiz og Hipper. Bildet er tatt fra Dragvik/Lakså mot Bogen.

Veiåpning i Veggen

I 1938 var Veggen en del av Narvik, men er nå en del av Evenes kommune. Da veien ned til Veggen ble åpnet, ble det feiret. Her ser vi fra venstre lærer Tofte (fornavn ukjent), ukjent, ukjent, Roald Larsen, Ingeborg Larsen, Johan Larsen og Arne Larsen.

«MK Bogen»

Alfred Løvlund i styrhuset på «MK Bogen», som ble brukt som reketråler. Gutten til venstre er trolig Per Blix. Er det noen som kan fortelle mer om menneskene og om båten? Skriv inn i kommentarfeltet under.

Legeskyss

Doktorskyss på Liland. Ifølge påskriften på bildet er det tatt sist på 1800-tallet. Bildet har håndskrevet kommentar på baksiden. Her ser det ut til å stå: Doktoren Sundbakk Sundet Suseg Liland. Elise Simonsen sin far. Brødrene Olsen fra Bjelgam på Liland.

Rones

Rones i Dragvika. Bildet er antagelig fra 1950 /60. Dagens E10 går der hesja til venstre står. Det første huset på Rones ble satt opp rundt 1890. Sivert Rones har satt opp gråsteinsmuren i fjøs og under huset. Låven ble bygget på tidlig 50 tall. Lilly og Lorenz Rones drev småbruket frem til slutten av 1950. Barna Kirsti, Ellen, Laura og Jakob vokste opp her. Stedet er i dag fritidseiendom, og e… Les hele

Mot brygga

Dette bildet er utlånt av Kåre Eikseth og Babro Hovde Markusson. Bildet er tatt rundt 1935. Som vi ser, er ikke Mellageret bygd ennå.

Postkort

Et gammelt postkort fra Bogen. Kortet ble sendt fra Anna Strand til Jens Olsen Strand som var på fiske i Finnmark i 1910. Når bildet er tatt framkommer ikke, men stedet er Brusletta i Bogen. Fra venstre ser vi Albrigt (etternavn ukjent), Bertheus Strand, Magnus (etternavn ukjent), Hans Lundahl, Henry (ukjent etternavn) og Bjarne Lundahl. Bildet er noe «grovt», men vet noen noe mer, er det bare å … Les hele

Gruvearbeid

Det var tungt arbeid som ble lagt ned i perioden med gruvedrift i Bogen. Når bildet er tatt, er usikkert. Flere bilder fra Bogen finner du her.

Skolen i Østervik

At dette bildet er tatt rett etter krigen, er det vel ingen tvil om. Røyken bak skolen kommer fra røkbombene som de tyske styrkene etterlot seg etter krigen. Var det noen som visste hvordan røkbombene skulle utløses – var det ungene i kommunen. Asbjørn Ingebrigtsen i Evenes er én av de som sitter inne med mange historier om en røykfylt ungdomstid…

17.mai – Bogen

Dette bildet fikk vi låne av Asbjørn Ingebrigtsen. Han mener bildet er tatt rett etter krigen. Kanskje så tidlig som i 1945. I 17.mai-toget er også russen med. I bakgrunnen ser vi gammebutikken til Michaelsen. Bak der står gammelskolen. Huset vi ser hjørnet av, er Pettersen-gården. I huset bak flagget bodde Fritjof Michaelsen. Huset står i dag, og eies av Frank Småbakk. Hvem som går fremst i toget… Les hele

Liland

Bilde av Liland tatt en gang mellom 1960 og 1962.

Lerkemo

Lerkemo i Bogen. Huset i midten tilhørte Jens og Nora Strand, og ble bygd i 1913. I dag eies huset av Monica og Ståle Nilssen. Flere bilder fra Bogen finner du her.

I Larssengården

Dette flotte bildet er sannsynligvis tatt i Larssen-gården i Bogen. Bildet er tatt på midten av 20-tallet, og utlånt av Astrid Paulsen. 1. rekke: Ingeborg Larssen med Robert Larssen, Maria Bergitte Larssen f. Johansdatter – med melkemugga, Tor Roman, Gunnvald Haagensen og Marie Larssen. 2. rekke: Johan Larssen, Valborg Larssen og Per Oluf Roman. Kjenner noen til historien til disse menneskene? … Les hele

Bergviknes

Dette bildet fra Bergviknes er trolig tatt først på 60-tallet. Vi ser Anderssengården bak Bogen skole, og høyet som tørkes på hesje der E10 går i dag. Bildet er av så ny dato at det sikkert er mange som kan si hvilke andre hus vi ser på bildet. Flere bilder fra Bogen finner du her.

Landskapsbilde fra Liland

Et flott landskapsbilde fra Liland. Fotografiet er tatt av fotograf Carl Knudsen fra Narvik, og utlånt av Kåre Eikseth og Babro Hovde Markusson. Bildet er tatt rundt 1955. Til kai på Liland ligger «Skogøy». Her er det helt sikkert noen som kan fortelle en del historier knyttet til bildet. Skriv inn i kommentarfeltet under!

17.mai i Østervik

17. mai-tog i Østervik. Bildet er sannsynligvis tatt samme år som frigjøringen. Her bør det være mulig å få noen til å navngi personer på bildet. Skriv kommentarer inn i feltet under.

Misjonssamling

Dette bildet må være tatt en gang mellom 1920 og 1930. Bildet er utlånt fra Tony Svendgård, som mener størrelsen på slaggdungene antyder at bildet er tatt mens aktiviteten i gruvene var størst. Bildet er tatt i forbindelse med et misjonsmøte. Teltet er slått opp ved Korssteinen. Vet du noe mer? Skriv det inn i kommentarfeltet nedenfor. Flere bilder fra Bogen finner du her.
Annonse

Album

Mennesker

197 bilder

Arbeidsliv

36 bilder

2. verdenskrig

24 bilder

Skolebilder

22 bilder

Evenes kirke

12 bilder