vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


Viser arkivet for stikkord liland

Foto av postkort. “Liland i Ofoten set fra Sundbakken”. Hvem kjenner igjen det gamle huset i forgrunnen? Når er bildet tatt?

  • Hospitalskip på Liland — Foto av hospitalskip på Liland havn. Må være den gamle Melbøekaia (?) Hvilken båt ligger ved kaia? (Rødekorsmerke) Tipper det er fra 1.verdenskrig.
  • Fiskebåter på Liland — Foto av fiskebåter på Liland havn. Tipper det er tatt 1910-20. Hva slags båt ligger ved kaia?. Garnbruket henger til tørk på kaia
  • Stadsudstillingen 1910 — Postkort fra 1912. Viser “Stadsudstillingen paa Liland i Ofoten 1910”. Hvor var denne? På Nautå? Hvem kjenner til denne utstillingen?
  • Hovdes Hotel — Postkort fra 1925. Viser Hovdes Hotel og folkeskolen ved siden av.
  • Liland sentrum — Foto av postkort. Fra venstre Apoteket, Johnssengården, (Eikseths butikk ikke bygget ennå), Tennåsgården, Gammelbanken, Melbøes butikk (posten hadde inngang til venstre). Når er bildet tatt?
  • M.B.Eikseths butikk — Postkort stemplet i 1978. Viser M.B.Eikseths butikk, brygge og kai. I forgrunnen Gammelbanken. I venstre kant Johnssengården og Hovdekaia
  • Liland sett fra sjøsiden — Postkort fra 1910. Viser fra venstre bl.a.: Lensmannsgården, Andreassengården, Hovdegården,Hotellet og Melbøegården (Winnemgården). Hvilke er de andre bygningene?
  • Liland sett fra Holmen — Foto av postkort fra ca. 1910. Tatt fra Lilandsholmen og viser Andreassenbryggene,(en står fortsatt idag), kaia, hovedbygningen med stabbur og fjøs. Melbøegården på høyre side. Hvem er personen i forgrunnen?