vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


Vågal luftfart

Trygve Lambertsen kom til Fremover med følgende historie:
«I disse tider med flybaseentusiasme i Evenes er det timelig å tenke på at det er ca 85-86 år siden første fly forsøkte å lette i Evenes. Like øst for idrettsbanen i Bogen er det ei stor fjellskjæring med det samme man kommer fram til Strandvannet. Før denne skjæringa blei utsprengt, ca 1965, var det etter datidens forhold en ganske stor hoppbakke der, kalt; Flymaskinbakken. Navnet fikk den av at to entusiaster, Johan S. Larsen og Gustav Nilsen, satte seg som mål å bygge en flymaskin (seilfly). Johan S. Larsen, som hadde gode tekniske kunnskaper, skulle konstruere og bygge flyet, mens Gustav Nilsen, sønn av en forretningsmann, skulle stå for finansieringen. Flyet ble bygd og kledd med melsekker fra bakeriet til Johan sin far.
Og så var endelig den store dagen kommet da flyet skulle prøves. Det ble fraktet til hoppbakken bak i Åsen, båret av en hel flokk sterke tilskuere øverst i overrennet til bakken. Det var samlet en stor mengde tilskuere for å bivåne den store begivenheten. Skolene hadde fått fri for å være med.
Så startet den ville ferden ned gjennom overrennet, utfor hoppet og helt ned på sletta, hvor det krasjlandet. Begge flygerne kom noenlunde rimelig fra havariet, men flyet var helt knust. Etter dette ble hoppbakken kalt; Flymaskinbakken.
Dette skjedde jo fire til fem år før jeg ble født, og jeg er derfor interessert i å høre om det er andre som kjenner denne historien og eventuelt kam komplettere den? Det skal også være tatt bilder av begivenheten.»

Trygve Lambertsen forteller for øvrig at det var Johan S. Larsens mor som sydde vingene til flyet – av melsekkene fra bakeriet.

Da er oppfordringen gitt!

Adeleide (Adda) Ludvike Ludvigsen fra Vik i Sortland, født i 1907, søskenbarn av min far, tror den gamle damen er hennes mor Nanna. Grunnen til at jeg har tatt bildet med på Evenessiden er at hun var et kjent ansikt i Bogen på femti og sekstitallet. Hun arbeidet på kafeen til Marie Larsen. Kafeen var på den tiden et samlingspunkt for oss ungdommer. Kaffe kr. 1,25 og da hadde du påfylling hele kvelden. Tipakning South State kr. 2,00. Ei fin tid var det. Kafeen hadde også Jukeboks og tiøres knipsekasse.

Andreas Bertheus Andreassen, født 1841, død 1929, bodde i Bergvik.. Andreas var gift med Bergitte Katrine Berntsdatter, født 1841, død 1900. De fikk 5 barn: Bernt, Emil, Hanna, Karl og min farmor Åsta Birgitte, senere gift med Anton Lambertsen.

Mine foreldre Ruth og Are Strøm på tur til kirka for å gifte seg. Min besmor Tora Strøm i lys kåpe fra Blokken i Vesterålen. Beklager kvaliteten på bildet.

Bryllupet til Ruth og Are Strøm. m/k “Møysalen” fra Blokken i Vesterålen på vei fra kaia i Botn til Evenes kirke med bryllupsfølget. Båten var pyntet med bjørkeløv.

Ruth og Are Strøm utenfor kirka etter vielsen.

1946. Mottakelskomiteen på kaia som måtte være hjemme for å passe unger mens resten av bygda var i kirka.

Ruth og Are Strøm.
På tur fra kaia.

Ruth og Are Strøm. Følget nærmer seg huset til Konstanse Larsen hvor bryllupsfesten var.

Mine foreldre Ruth og Are Strøm. 1946.