vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


Viser arkivet for stikkord eikseth

Postkort fra slutten av 80-årene. Sentralt Eikseths butikk, Evenes Sparebank, Nils Melbøes butikk, Brygga med rester av kaia

  • Lilandspanorama 3 — Foto tatt samtidig. Viser Tennåsgården (skomakerverkstedet til venstre – idag garasje for Kari Melbøe), Eiksethbrygga og -kai, butikken og apoteket
  • Lilandspanorama 2 — Foto tatt samtidig og viser Mellageret, Melbøegården, Brygga, Nils Melbøes butikk (i mange år ble det i tillegg til dagligvarer også drevet bakeri og fiskematproduksjon), Banken, Tennåshuset (bemerk utedoen!)
  • Stadsudstillingen 1910 — Postkort fra 1912. Viser “Stadsudstillingen paa Liland i Ofoten 1910”. Hvor var denne? På Nautå? Hvem kjenner til denne utstillingen?
  • Hovdes Hotel — Postkort fra 1925. Viser Hovdes Hotel og folkeskolen ved siden av.
  • Liland sentrum — Foto av postkort. Fra venstre Apoteket, Johnssengården, (Eikseths butikk ikke bygget ennå), Tennåsgården, Gammelbanken, Melbøes butikk (posten hadde inngang til venstre). Når er bildet tatt?
  • M.B.Eikseths butikk — Postkort stemplet i 1978. Viser M.B.Eikseths butikk, brygge og kai. I forgrunnen Gammelbanken. I venstre kant Johnssengården og Hovdekaia