vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


Viser arkivet for stikkord hovde

  • Posten Liland — Det første poståpneri i Ofoten trådte i kraft i midten av februar 1853, og fikk navnet Ofoten poståpneri etter prestegjeldet. Som poståpner ble ansatt sogneprest Johan Klitzing Iversen på Evenes. Etter få år ble poståpneriet flyttet til klokkergården Lien, hvor klokker Lars Pedersen …
  • Posten Havnæs/Tjelde — Det 3. poståpneri i Ofoten ble opprettet på Havnæs 1.7.1880, hvor Johannes Krog drev handel. Navnet ble fra 1.4.1882 endret til TJELDE. Poståpneriet ble senere flyttet til Kjeldebotn. (Tilhørte Evenes kommune til 1925, da Ballangen ble egen kommune)
  • Posten Tårstad — 1.4.1895 ble det opprettet et poståperi på Tårstad med gårdbruker Peder Svendsen som poståpner. Foto viser poståpneren og interiør fra poståpneriet
  • Posten Bergviknes/Bogen — 1.7.1899 ble det opprettet et poståpneri på anløpsstedet Bergviknes med dampskipsekspeditør og kjøpmann J.M.Johannessen som poståpner. I 1907 ble poståpneriet flyttet til Bogen og skiftet da navn til Bogen i Ofoten

Gammelt foto som viser fra venstre Hovdegården, Andreassen-gården og -bryggene. (Den ytterste ble revet når?)

  • Dampskip ved kai — Gammelt foto av dampskip ved kai på Liland. Må være tatt før nåværende brygge ble reist (når var det?)
  • Liland mot Bjellgam — Foto tatt mot Bjellgam. Vi ser bl.a.Erling Hovdes gård og doktorgården. (Butikken til Trygve Ravn ikke bygget)

Gammelt foto fra begynnelsen av 1900-tallet. Liland sett fra Bergshaugen. I høyre kant Andreassengården, sentralt Hovdegården. Det ser ut til at veien fortsatt går forbi Hovdes Hotel og ikke rundt “Andreassensvingen”.