vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


Viser arkivet for stikkord liland

  • Dampskip ved kai — Gammelt foto av dampskip ved kai på Liland. Må være tatt før nåværende brygge ble reist (når var det?)
  • Liland mot Bjellgam — Foto tatt mot Bjellgam. Vi ser bl.a.Erling Hovdes gård og doktorgården. (Butikken til Trygve Ravn ikke bygget)

Postkort fra slutten av 80-årene. Sentralt Eikseths butikk, Evenes Sparebank, Nils Melbøes butikk, Brygga med rester av kaia

Postkort fra slutten av 80-årene. I forgrunnen Andreassengården, Evenes Gjestehus, Melbøekaia

Gammelt foto fra begynnelsen av 1900-tallet. Liland sett fra Bergshaugen. I høyre kant Andreassengården, sentralt Hovdegården. Det ser ut til at veien fortsatt går forbi Hovdes Hotel og ikke rundt “Andreassensvingen”.

Postkort postlagt i 1937. Viser utsikt over Liland og fjorden. Sentralt i bildet er Andreassengården og -bryggene

Liland sett fra Holmen. Viser i forgrunnen Melbøekaia med kaiskur, i bakgrunnen bl.a. samvirkelaget, Hovdegården og -brygga, butikken til Trygve Ravn og doktorgården

Postkort sendt 1965. Viser Liland fra luften. I forgrunnen Holmen

Foto av lokalbåtene “Tranøy” og “Tjeldøy” ved kai på Liland. Foto tatt av Nils Melbøe, antagelig i 60-70-årene

Foto av lokalbåter ved kai på Liland. Ser ut til å være “Fykan” nærmest, “Tranøy” bakerst og en lastebåt til høyre. Lasten er på vei opp til Mellageret på trallen. Kjenner noen personene på bildet? Foto tatt av Nils Melbøe, antagelig i 60-70-årene

  • Liland i Ofoten 1904 — Postkort sendt i 1905. Viser utsikt over Liland med Andreassengården og Hovdegården til høyre, deretter Meieriet. Bygningen midt på bildet er sommerfjøs(?) “Stedet er udmerket pent, ikke sandt? Derfor trives jeg ogsaa der”
  • Liland i Ofoten set fra Skogøen — Postkort fra Liland sendt i 1920. Sentralt i bildet er Andreassengården. Bildet er tatt fra Skogøya