vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


Viser arkivet for stikkord bogen

Anne Marie (Ane) og Bernt Andreassen Bergvik feiret gullbryllup sommeren 1944. De er min far, Age Bergviks foreldre

 • Hytta på Holmvannet — Edvard Michaelsen sammen med tre av sine døtre på hytta på Holmvannet i begynnelsen av 50-årene. Fra venstre Hildur (Stykket), Esther (Kulbotten) og Ruth (Melbøe). Barnebarna er fra venstre: Gunnar Melbøe, Sverre Michaelsen, Rolf Kulbotten, Torbjørn Melbøe og Kari Melbøe
 • Trekkspill på kaia — Foto fra 50-årene tatt på Melbøekaia av Nils Melbøe. Viser fra venstre: Harald og Erik Johnsen, Gunnar og Bjørn Melbøe.
 • Familieutflukt — Familiene Andreassen og Melbøe på utflukt til Annamoen i begynnelsen av 50-årene. Fra venstre: Ruth, Kari og Torbjørn Melbøe. Eilif Andreassen, Eirik, Roar, Esther, Berit og Turid Andreassen. Foran på kne: Gunnar Melbøe. Fotograf: Nils Melbøe
 • Gullbryllup — Mine besteforeldre, Karen Louise og Edvard Michaelsen, feiret gullbryllup 10. juni 1950. De møttes i Trondheim hvor han gikk på middels- og handelsskole. De 6 første barn ble født i Håkvikdalen. Edvard arbeidet som kontorist, den meste tiden hos engelskmannen Willian Spear, under oppby…
 • Snøvinter — Foto fra begynnelsen av 50-årene. Viser Berit Andreassen foran tunnelen som ble gravd for å komme ned til Andreassengården

Fjellfolk i Evenes ! Kan dere fortelle meg hvor dette er ? Jeg vil gjerne ha navn på vannet og området. Den som først forteller det – fortjener heder !

Yngve Hansen forteller: “Dette er det øverste Skittendalsvannet og bildet er tatt fra Skittendalstinden” Yngve Hansen klarte det veldig kjapt. Mange tusen takk.

 • Trygve — Ca. 1959-1960. De aller fleste i Evenes kjenner denne karen -Trygve Lambertsen. En stor personlighet. Han var drivkraft for det meste som skjedde i Bogen på denne tiden, og i mange år fremover. Sprek var var han og, som du ser her.
 • Arne Bergvik med vidsyn. — 1959-1960? Utrolig fin utsikt i et praktfullt vær. Jeg trenger hjelp til stedsnavn !
 • Fjelltur i sommervær. — Ca. 1959-1960. Une Småbakk, Arne Bergvik, Magne Elvheim og Trygve Lambertsen. Jeg kjenner ikke stedsnavnene så godt lenger – kan man si “bak Niingen” ?
 • Toppen — Ca. 1959-1960. Samling på topp. Magne Elvheim, Une Småbakk, Trygve Lambertsen og Arne Bergvik. Tar gjerne imot stedsnavn og andre kommentarer. Slike turer blir minner for livet.
 • Mot toppen og kaffekok. — Ca.1959-1960. Trygve Lambertsen, Arne Bergvik med kaffekjelen, Une Småbakk, Magne Elvheim. Har noen med noe ved til bålet ?

Gutta samlet på “torvet” i Bogen.Fra v:?,Halvar Krystad,Hugo Nygren,Magne Elvheim,Svein Harald Østensen,Roald Haagensen,Harald Susæg,"Tobben"Torbjørn Bergvik. I bakgrunnen Gunnvald Haagensens flotte Volvo Amason. Ca.1959.

 • Posten Liland — Det første poståpneri i Ofoten trådte i kraft i midten av februar 1853, og fikk navnet Ofoten poståpneri etter prestegjeldet. Som poståpner ble ansatt sogneprest Johan Klitzing Iversen på Evenes. Etter få år ble poståpneriet flyttet til klokkergården Lien, hvor klokker Lars Pedersen …
 • Posten Havnæs/Tjelde — Det 3. poståpneri i Ofoten ble opprettet på Havnæs 1.7.1880, hvor Johannes Krog drev handel. Navnet ble fra 1.4.1882 endret til TJELDE. Poståpneriet ble senere flyttet til Kjeldebotn. (Tilhørte Evenes kommune til 1925, da Ballangen ble egen kommune)
 • Posten Tårstad — 1.4.1895 ble det opprettet et poståperi på Tårstad med gårdbruker Peder Svendsen som poståpner. Foto viser poståpneren og interiør fra poståpneriet
 • Posten Bergviknes/Bogen — 1.7.1899 ble det opprettet et poståpneri på anløpsstedet Bergviknes med dampskipsekspeditør og kjøpmann J.M.Johannessen som poståpner. I 1907 ble poståpneriet flyttet til Bogen og skiftet da navn til Bogen i Ofoten

Postkort fra 1900-tallets begynnelse. Viser “Vandfald i Bergviksnes. Ofoten”. Hvilken foss er dette?

Postkort stemplet Lenvik i Ofoten 1936. Hvem kan fortelle mer om hva vi ser på kortet?

 • Bogen i Ofoten — Postkort sendt fra Bogen i 1928 el. 29. Hvem kan fortelle mer om bygningene?
 • Separasjonsverket Bogen — Postkort fra begynnelsen av 1900-tallet. Viser separasjonsverket i Bogen. Hvilke andre bygninger?

Postkort fra Bogen 23.12.1912. Båter på Strandvannet. Flere opplysninger ønskes