vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


Viser arkivet for stikkord brygge

Gammelt foto som viser fra venstre Hovdegården, Andreassen-gården og -bryggene. (Den ytterste ble revet når?)

  • Dampskip ved kai — Gammelt foto av dampskip ved kai på Liland. Må være tatt før nåværende brygge ble reist (når var det?)
  • Liland mot Bjellgam — Foto tatt mot Bjellgam. Vi ser bl.a.Erling Hovdes gård og doktorgården. (Butikken til Trygve Ravn ikke bygget)