vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


Viser arkivet for stikkord fra

  • Liland i Ofoten 1904 — Postkort sendt i 1905. Viser utsikt over Liland med Andreassengården og Hovdegården til høyre, deretter Meieriet. Bygningen midt på bildet er sommerfjøs(?) “Stedet er udmerket pent, ikke sandt? Derfor trives jeg ogsaa der”
  • Liland i Ofoten set fra Skogøen — Postkort fra Liland sendt i 1920. Sentralt i bildet er Andreassengården. Bildet er tatt fra Skogøya
  • Liland sett fra sjøsiden — Postkort fra 1910. Viser fra venstre bl.a.: Lensmannsgården, Andreassengården, Hovdegården,Hotellet og Melbøegården (Winnemgården). Hvilke er de andre bygningene?
  • Liland sett fra Holmen — Foto av postkort fra ca. 1910. Tatt fra Lilandsholmen og viser Andreassenbryggene,(en står fortsatt idag), kaia, hovedbygningen med stabbur og fjøs. Melbøegården på høyre side. Hvem er personen i forgrunnen?