vil gjerne bidra til at den gamle historien om Evenes ikke blir glemt.
I samarbeid med bygdeboknemnda vil vi gjerne ha flere bilder og kommentarer på bilder fra kommunen.
Klikk her for å se alle albumene fra Evenes.


Viser arkivet for stikkord hovdes

  • Stadsudstillingen 1910 — Postkort fra 1912. Viser “Stadsudstillingen paa Liland i Ofoten 1910”. Hvor var denne? På Nautå? Hvem kjenner til denne utstillingen?
  • Hovdes Hotel — Postkort fra 1925. Viser Hovdes Hotel og folkeskolen ved siden av.
  • Liland sentrum — Foto av postkort. Fra venstre Apoteket, Johnssengården, (Eikseths butikk ikke bygget ennå), Tennåsgården, Gammelbanken, Melbøes butikk (posten hadde inngang til venstre). Når er bildet tatt?
  • M.B.Eikseths butikk — Postkort stemplet i 1978. Viser M.B.Eikseths butikk, brygge og kai. I forgrunnen Gammelbanken. I venstre kant Johnssengården og Hovdekaia